Срок действия справки от нарколога и психиатра при устройстве на